Contacteu amb nosaltres:   93 543 72 54 | 977 525 515 | Formulari de contacte

TabAlive

tabalive

Tabalive, és el programari més apropiat per a la gestió de tablets en centres educatius,perquè la seva funcionalitat està dissenyada des del punt de vista de les necessitats d'uncentre docent. Tabalive és una aplicació mòbil i web basada en un sistema de gestió de tabletsen el núvol. L'aplicació mòbil funciona en qualsevol tablet Android 4.0 o superior i l'administració es pot dur a terme a través d'un gestor web, des de qualsevol dispositiu,amb connexió a internet com a únic requisit.

Bloqueja o desbloqueja tablets

Bloqueja odesbloqueja tablets

Tria quan poden utilitzarel dispositiu els alumnes...

Veure i compartir pantalles

Veure i compartirpantalles

Mostra el que elsestudiants estan fent

Controlar la navegació

Controlarla navegació

Els alumnes semprenavegaran de forma segura...

Mostrar i amagar aplicacions

Mostrar i amagaraplicacions

Selecciona les aplicacionsnecessàries per a l'alumne ...

Personalitzar l'escriptori

Personalitzarl'escriptori

Adapta la interfície de l'alumnesegons el nivell de curs ...

Preparar les classes

Prepararles classes

Mostra als alumnes nomésaquelles coses que han d'utilitzar...

Realitzar controls d'avaluació

Realitzar controls d'avaluació

Crea qüestionaris ambdiferents tipus de pregunta...

Sense registres trobats