Contacteu amb nosaltres:   93 543 72 54 | 977 525 515 | Formulari de contacte

Ninus

ninus

ninus

Ninus són continguts educatius específicament dissenyats pels nens i nenes de parvulari, que s’executen sobre una plataforma tecnològica, audiovisual i interactiva. Ninus està organitzat en contes interactius i aplicacions que es projecten sobre el terra.

ninus
Bloquear o desbloquear tablets

Els nens aprenen jugant, individualment o en grup, interaccionant amb els contes mitjançant el moviment i els gestos del seu cos.

Ver y compartir pantallas

El professor pot controlar les activitats fàcilment des d’una tablet, adaptant-ne la dificultat a les possibilitats de cada nen.

Controlar la navegación

Ninus és mòbil, i no requereix cap tipus d’instal·lació. Ninus és una solució educativa des del primer dia!

NINUS A L'AULA

NINUS A L'AULA

Ninus treballa de forma global les capacitats incloses en el currículum del segon cicle d'educació infantil. Els nens, amb el joc a través del moviment com a eix conductor, hauran de resoldre reptes relacionats amb la descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn i comunicació i llenguatge. Els continguts de Ninus estan en tres idiomes (català, castellà i anglès), i organitzats en unitats de programació per facilitar la tasca del mestre. A més, les activitats interactives es complementen amb fitxes que permeten treballar capacitats com la motricitat fina o l'escriptura.

NINUS A EXTRAESCOLARS

NINUS A EXTRAESCOLARS

Us agradaria organitzar una extraescolar única, al vostre centre, basada en Ninus? Fem-ho junts! Amb Ninus els nens s'ho passaran genial jugant i aprenent a la vegada. Podeu emprar Ninus per reforçar l'anglès, potenciar l'aprenentatge per descobriment, el treball en grup, la imaginació, ... Començar a treballar amb Ninus al centre a través de les extraescolars us permetrà també incorporar-lo progressivament a l'aula, al ritme que cada mestre/a decideixi.

Sense registres trobats