Contacteu amb nosaltres:   93 543 72 54 | 977 525 515 | Formulari de contacte

Amb l’entrada de les noves tecnologies a les aules, aquestes han sofert un canvi considerable en l’aprofitament del seu entorn.


Actualment, dins de l’espai educatiu dels alumnes comptem amb diferents elements tecnològics adequats a les necessitats educatives dels alumnes. Però per contra, la majoria de les aules, no disposen del mobiliari adequat per a poder extreure’n tot el rendiment possible.

Les taules interactives ens ofereixen la possibilitat de poder incorporar un ordinador, notebook o tauleta al mateix pupitre de l’alumne. Per mitjà d’un espai reservat per a aquest element aconseguim integrar en un mateix espai una taula per a l’alumne per a realitzar les tasques tradicionals a l’aula, amb una taula amb noves tecnologies on el teclat i el monitor queden ocults fàcilment, i només s’extreuen quan són necessaris.

Aquesta integració dels elements tecnològics als espais de treball dels alumnes, permet augmentar la seguretat en quan a cablejat i ergonomia amb un disseny adaptat a les necessitats dels centres i dels alumnes.

mobiliari flexible - GroupCommEls diferents dissenys i versatilitat d’aquestes taules, ens permet també poder adaptar la distribució dels espais a les nostres necessitats didàctiques. Les agrupacions d’alumnes i la mobilitat del mobiliari a l’hora de realitzar aquestes activitats causaran menys molèsties acústiques gràcies a les rodes que molts d’aquests models incorporen, així com també gràcies a la lleugeresa dels seus materials.

Aquests pupitres, ens faciliten també diferents agrupacions dins de l’aula gràcies a les múltiples formes d’encaix que ens ofereixen aquests nous dissenys.

La seguretat a l’aula és un dels elements principals quan treballem amb els alumnes, i més quan treballem amb noves tecnologies. La guàrdia i custòdia dels diferents ordinadors, notebooks o tauletes degut en molts casos a la seva fragilitat i cost, és primordial tant per mestres, alumnes i pares. Els armaris amb compartiments individualitzats amb tancament per mitjà de clau o un sistema de combinació numèrica, permet emmagatzemar els diferents dispositius en un espai segur per als alumnes i tots els membres de la comunitat educativa.

Aquests armaris, permeten, no només la custòdia dels diferents elements, sinó que permeten que aquests es puguin carregar de manera individual o col·lectiva, mentre no estan en ús.

La incorporació de rodes i anses en alguns models, permeten que la mobilitat per al centre sigui molt més còmode i segura.  

 

J. Gopal Rovira, Formador de GrupComm.

Twitter: @jgopalrovira